Fordítás / Szakfordítás

Szakképzett német – magyar fordítót keres?
Forduljon hozzám bizalommal. Üdvözlöm honlapomon!

Berlinben élő német – magyar fordítóként, szakfordítóként és műszaki fordítóként vállalom szövegek és szakszövegek minőségi fordítását német – magyar és magyar – német nyelvre.
Vegye fel velem a kapcsolatot.

A fokozódó globalizáció következtében egyre nagyobb az igény a színvonalas fordítások iránt. Az üzleti élet, a politika, a kultúra és ezzel egyidejűleg a kommunikáció terén zajló világszintű egységesedésre való törekvés megnövekedett keresletet eredményez a szövegek más nyelvre történő átültetésére. Honlapja, szórólapja, dokumentációi az Ön névjegye. Ahhoz, hogy üzenete célba érjen, fontos hangsúlyt fektetni mind a forrás- mind pedig a célszöveg nyelvi és szakmai minőségére.

Diplomás nyelvészként és irodalmárként mindig is érdeklődtem a nyelvek iránt. Mi választja el őket egymástól? Mi köti össze őket?

Sokkal egységesebbek vagyunk, és sokkal több a közös bennünk, mint ami elválaszt egymástól.
— Helen Jo Cox

Számomra ez minden területre vonatkozik, nyelvi és kulturális határainkat átívelően is. Fordítóként nem utolsósorban ezeket az akadályokat is szeretném áthidalni ahhoz, hogy több megértést tanúsíthassunk egymás iránt.

Filozófia és munkafolyamat

Vezércikket le lehet fordítani, de verset nem. Mert meztelenül átléphetjük a határt ugyan, de a bőrünket nem vethetjük le.
— Karl Kraus

Fordítóként el kell döntenem, hogy – Karl Kraus szavaival élve – vezércikkről vagy – a lehető legtágabb értelemben vett – versről van-e szó. A szóról szóra történő fordítások nem mindig hozzák meg a kívánt eredményt, a lefordított tartalmat gyakran a célközönség nyelvi és kulturális elvárásaihoz kell igazítani.

Egy-egy projekt során előfordul, hogy a fordítónak számára kevésbé ismert területen is el kell igazodnia. A kutatás mindennapi munkám része. A fordítás megkezdése előtt tájékozódom a témával kapcsolatban, és háttérinformációkat gyűjtök. Egy szöveget csak akkor lehet szakszerűen lefordítani, és a célközönséget megfelelően megszólítani, ha ismert a szövegkörnyezet.

A specifikus terminológiát, állandósult szókapcsolatokat vagy gyakran ismétlődő kifejezéseket tartalmazó projektek fordítástámogató eszközök segítségével hatékonyan realizálhatók.  Ez biztosítja az egységes szóhasználatot, valamint a fogalmi és mondatszintű konzisztenciát. Az SDL Trados Studio fordítástámogató rendszerével dolgozom.

A fordítást követően a célszöveget újra ellenőrzöm az Ön vagy grafikusa által megvalósított elrendezésben: honlapját közvetlenül online, dokumentációit, reklámanyagait PDF formátumban. Ezzel a végső ellenőrzéssel garantálható a célszöveg hibátlan és grafikailag is helyes megjelenítése.

 

Szolgáltatások

Milyen megbízásokat vállalok?

 • Nyelvileg meggyőző weboldalak fordítását magyar ügyfelei vagy partnerei számára
 • Szoftverprogramok, dokumentációk, termékkatalógusok, használati utasítások, prospektusok, reklámanyagok vagy szórólapok magyar nyelven történő kivitelezését
 • Magyarországi partnereivel, ügynökségeivel vagy egyéb érdekeltségeivel történő – szóbeli vagy írásbeli – kommunikációt

Tapasztalattal rendelkezem német vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak magyar piacon történő megismertetésében. Legyen szó

 • gépek, berendezések vagy technológiák értékesítéséről
 • új gyártóüzem, fióktelep vagy leányvállalat megnyitásáról
 • tevékenységeket és szolgáltatásokat ismertető prospektusokról vagy üzleti prezentációkról
 • műszaki dokumentációk, például üzemeltetési utasítások, karbantartási útmutatók, biztonsági adatlapok vagy
 • bemutatkozó brosúrák, marketing szövegek és céges újságok fordításáról
 • 2010 óta vagyok szabadúszó fordító. Azóta közvetlen ügyfelek számára, ügynökségeknek és fordítóirodáknak is dolgoztam.
 • Szakterületeim: művészeti és kulturális szövegek, turisztikai, marketing és reklámkiadványok, szociális és társadalmi témájú publikációk, ipari és kereskedelmi brosúrák, műszaki és technológiai leírások és kézikönyvek.
 • A lefordítani kívánt forrásszöveg áttekintése után ingyenes árajánlatot teszek. Az ár a szöveg nehézségétől, terjedelmétől és esetleges sürgősségétől függ.

Referenciák

Néhány korábbi és aktuális megbízóm

Én és a csapat

Billinger Edit

Magyar vagyok, európai, berlini.
Szak- és műfordító, író, fényképész.

 • Egyetemi tanulmányok a gießeni és hannoveri egyetemen, német irodalom, szociológia és szociálpszichológia szakon. Szakdolgozat, záróvizsga Gisela Dischner és Elisabeth Lenk professzoroknál „Fordítás és átültetés a német és magyar lírában” címmel, M.A. 2001
 • Fordítói államvizsga, Berlin 2007
 • Fotográfiai tanulmányok a Neue Schule für Fotografie fotóiskolában. Záróvizsga Eva Bertram fotóművésznél, 2013

A szakfordítás mellett műfordításaimat, többek között a Nobel-díjas Elfriede Jelinek, vagy Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann, Erich Fried, Antje Rávik Strubel elbeszéléseit, esszéit, színdarabjait és verseit a Nagyvilág, a Magyar Lettre és a Napút folyóiratok közölték. Aglaja Veteranyi “A gyermek a forró puliszkába esett” című regényét a Kráter Kiadó adta ki 2003-ban, majd “Aglaja” címmel Deák Krisztina filmesítette meg 2012-ben. Ingeborg Bachmann: “Valaki egészen máshoz” című költeménye 2008-ban bekerült a Magyar Napló kiadó “Az év műfordításai” című kötetébe.

A műfordítások mellett elbeszéléseim és esszéim jelentek meg a Jelenkor, a Nagyvilág és az Új Forrás irodalmi lapokban, valamint az Accordia Antológiában, fotóriportom a Berliner Republik című magazinban. Több csoportos és egyéni kiállításon vettem részt Berlinben, többek között az Under the Mango Tree galériában, az mp43 galériában, Madrid / Valdemoroban a Centro Cultural Juan Prado galériájában, az Art Fair Lipcse Kortárs Művészeti Kiállításon, a közeljövőben pedig az “artspring 2022” kiállításon Berlinben.

Csapatom

Edit Billinger Maszatka

Maszatka

Keverék szülők keveréke. Az utcáról került hozzánk kölyökkorában. Imád autózni, egyáltalán (idegen) autókba beülni, az árnyékban lustálkodni, a szimatszőnyegben jutalomfalatok után kutatni, és két lefordított mondat között rám ugatni, hogy sétára ösztönözzön. Munkaköréhez tartozik, hogy a friss levegőn új, kreatív ötletekkel inspiráljon. Állandó munkaviszonyban áll, de gyakran teljesít külszolgálatot.

Edit Billinger Selma

Selma

Selma Lagerlöf után.
Magyarországon bukkant fel az életemben. Néhány hétig egyedül jött. Azután egy napon négy kicsinyével állított be. Felneveltem őket. És meghódították a szívemet. Selma szabadúszóként dolgozik a csapatban. Szükség szerint jön-megy, hogy egyéb megbízásait is el tudja látni. De ha itt van, teljes erőbedobással dolgozik.